Το ξενοδοχείο PLATY BEACH - NIKOLA APARMENTS (στο εξής η «Εταιρεία») σέβεται το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμεύεται να προστατεύει τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα εκείνα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απόλυτα ασφαλή και εμπιστευτικά!Εχουμε συντάξει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών σας ως πελάτη, πιθανό πελάτη, χρήστη του ιστοτόπου μας. Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι μόνο εάν το επιθυμείτε, είναι πιθανό να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας εμπιστεύεστε στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία που ισχύει και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας εκ μέρους μας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς ή παρέχονται από εσάς στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες και να δηλώσετε τις επιλογές σας, όπου σας ζητηθεί.
 1. Η Εταιρεία μας
Η ξενοδοχείο με τον διακριτικό τίτλο  PLATY BEACH - NIKOLA APARTMENTS είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε. Όπου αναφέρονται οι όροι η «Εταιρεία», «σε εμάς», «δικό(-ά) μας» ή «εμείς», αναφέρονται αποκλειστικά στην εν λόγω εταιρεία. Η παρούσα Πολιτική ισχύει αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας και του Ξενοδοχείου PLATY BEACH - NIKOLA APARMENTS (στο εξής το «Ξενοδοχείο») που διαχειρίζεται.Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική ή παραπέμπει σε αυτή (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Υπηρεσίες» μας), για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, κάθε προωθητική ενέργεια της Εταιρείας για το Ξενοδοχείο online και offline, για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, είτε χρησιμοποιείται οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή άλλη συσκευή, καθώς και κατά την παροχή Υπηρεσιών μας δίχως την χρήση των κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικών μέσων.
 1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων:
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου).
 1. Τρόποι συλλογής των πληροφοριών σας
Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (είτε οι υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εμάς ή από άλλες εταιρείες ή πράκτορες που ενεργούν εκ μέρους μας), όταν διαμένετε στο Ξενοδοχείο, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά. Επίσης, πληροφορίες που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς:
 • Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστοχώρο μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστότοπό μας, στατιστικού καθαρά χαρακτήρα, οι οποίες δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή να αναρτήσετε ένα σχόλιο.
 1. Σκοποί συλλογής των δεδομένων
Προβαίνουμε κάθε φορά στη συλλογή των δεδομένων σας ώστε να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε και με στόχο να βελτιώσουμε το επίπεδό τους. Ειδικότερα, συλλέγουμε δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
 1. Την κράτηση δωματίου και άλλων σχετιζόμενων υπηρεσιών (όπως, τήρηση απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αιτήματα σχετιζόμενα με την διαμονή) και την διαμονή στο Ξενοδοχείο (πρόσβαση σε δωμάτιο, χρήση υπηρεσιών mini bar, τηλέφωνο δωματίου κλπ.)
 2. Για οργανωτικούς λόγους (π.χ. λίστα πελατών με άφιξη/ αναχώρηση εντός της ημέρας, πελάτες με ειδικές προσφορές)
 3. Για να χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, τα προϊόντα / υπηρεσίες μας, τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τις εμπειρίες τους και να ανταποκρινόμαστε γενικότερα καλύτερα στις ανάγκες σας.
 4. Για να διευθύνουμε και να προστατεύουμε με τον βέλτιστο τρόπο την επιχείρηση, τον ιστότοπό και εν γένει τα συστήματά μας.
 5. Για να συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
   
 1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;
Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας και την υπηρεσία που επιθυμείτε να λάβετε μέσω του Ιστοχώρου μας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό πινακίδας οχήματος, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες όπως αεροπορική εταιρεία, αριθμός πτήσης κ.λπ.Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να συλλέξουμε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ιατρικά δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες σας π.χ. τυχόν αλλεργίες. Τέτοιου είδους πληροφορίες διατηρούμε μόνο αν είμαστε υποχρεωμένοι από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν μας παράσχετε ρητά την συναίνεσή σας, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, π.χ. συγκεκριμένο διαιτολόγιο.Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας. Ειδικότερα:
 • Στοιχεία ταυτότητας Πελάτη,
 • Στοιχεία για την τιμολόγηση (π.χ. ΑΦΜ, αριθ. κάρτας πληρωμής),
 • Ημερομηνία άφιξης / αναχώρησης και αριθμός δωματίου,
 • Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα: π.χ., προτιμώμενος όροφος, δωμάτιο μη-καπνιστών τύπος κρεβατιού, πολιτιστικά ενδιαφέροντα,
 • Δεδομένα υγείας π.χ. αλλεργίες, δεδομένα παθολογικών παθήσεων κλπ. που παρέχονται από εσάς ώστε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα και να εκπληρώνουμε τις ειδικές ανάγκες σας (για παράδειγμα, η παροχή πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες).
 • Οι πληροφορίες σχετικά με άτομα κάτω των 18 ετών περιορίζονται σε ονοματεπώνυμο, εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης και μας παρέχονται μόνο από τον κηδεμόνα.
 • Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας είναι δυνατόν να δημιουργήσετε λογαριασμούς/ προφίλ, για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, email.
 • Κατά την παραγγελία ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας ενδέχεται να ζητήσουμε πληροφορίες για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία δωματίου κλπ.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποιο διαγωνισμό μας ή προωθητική μας ενέργεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, email, προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα κλπ.
 • Πληροφορίες συσκευής (π.χ. μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση IP, ρυθμίσεις συσκευής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας κλπ.)
 • Πληροφορίες τοποθεσίας (π.χ. GPS συσκευής σας κλπ.)
 • Λοιπές πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς (π.χ. αλληλεπίδραση με περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω μιας Υπηρεσίας).
 
 1. Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε π.χ. εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης. Επιπλέον, ανάλογα με την ποσότητα, την φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε προσδιορίζουμε το χρόνο της κατάλληλης περιόδου διατήρησης των δεδομένων.Έχουμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας, ώστε να μην δύνανται να συσχετισθούν με εσάς, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές επ΄ αόριστον, χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς. 
 1. πρόσβαση Τρίτων στα Προσωπικά Δεδομένα σας
Βασική αρχή μας αποτελεί το γεγονός ότι δεν θα ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς εμπορικής προώθησης χωρίς την συγκατάθεσή σας.
Με στόχο μας την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς εσάς, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε μέρος αυτών στο αρμόδιο προσωπικό μας (προσωπικό ξενοδοχείου, τμήμα πληροφορικής, τμήμα εμπορικής προώθησης, νομικό τμήμα, ιατρικές υπηρεσίες, εφόσον κριθεί αναγκαίο). Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες προκειμένου να σας παρέχουν υλικό προώθησης διαφημίσεις ή να παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε, σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, π.χ. εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, κτλ., στις αρμόδιες Αρχές, για να συμμορφωθούμε τους κανόνες της λογιστικής και της φορολογίας και εν γένει με τους κανόνες τις κείμενης νομοθεσίας, για να επιβεβαιώσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την ασφάλεια της Εταιρείας και του Ξενοδοχείου.
 1.  ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΣΑΣ
Με σεβασμό στα δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής, τα δικαιώματά σας για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων σας έχουν ως εξής:
 • Δικαίωμα στην ενημέρωση: έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και όσον αφορά τα δικαιώματά σας αυτά καθαυτά.
 • Δικαίωμα πρόσβασης - επικοινωνίας του υποκειμένου με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εκ του Νόμου περιορισμών, καθώς και δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται κατωτέρω.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και όχι σε επεξεργασία επιβαλλόμενη από το Νόμο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων: Στην περίπτωση εσφαλμένων ή/ και μη επίκαιρων δεδομένων ή /και μη πλήρως συμπληρωμένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων από τα αρχεία μας: Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, με την επιφύλαξη ύπαρξης νομικών ή βασίμων λόγων για τη διατήρησή τους.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, στις κάτωθι περιγραφόμενες περιπτώσεις:
 • η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, από εσάς) για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητάει αντ? αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • το υποκείμενο των δεδομένων (δηλαδή, εσείς) έχει αντιρρήσεις στην επεξεργασία για όσο καιρό αναμένεται η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.
Εφ? όσον μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα αποθηκεύουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.
 • Δικαίωμα εναντίωσης με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης, καθώς και για όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζετε σε έννομο συμφέρον μας και διατηρείτε λόγους να επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία, καθώς θεωρείτε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα αντιγραφής ή μετακίνησης δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη, όταν εσείς μας έχετε παράσχει τα δεδομένα παρέχοντας ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία βασίζεται σε κάποια σύμβαση και η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. 
 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή προβληματισμό, απευθυνθείτε στην εταιρεία μας μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση {email} ή αποστείλετε επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση:PLATY BEACH- Παραλία Πλατύ , Λήμνος Υπ΄ όψιν Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων PLATY BEACH.  Με σκοπό την διαρκή βελτίωση της προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρεία μας, η παρούσα Πολιτική δύναται αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 24.05.2018

Subscribe